Europejskie Centrum Certyfikacji BIMBIM to nie tylko model 3D...


Fundacja Europejskie Centrum Certyfikacji BIM to organizacja non profit, która łączy różne środowiska zainteresowane efektywnym wprowadzeniem technologii BIM w Polsce. Naszym celem jest zagwarantowanie wysokiej jakości usług BIM ( ang. Building Information Modeling ) oraz wskazanie Zamawiającym sposobów uzyskania maksymalnych efektów finansowych dzięki stosowaniu tej metodyki w  realizacji inwestycji budowlanych. Uczestniczymy w inicjatywach i projektach, których celem jest wsparcie branży budowlanej w budowaniu systemów, dokumentacji, procedur w ramach  realizacji procesu informacyjnego BIM.

  • Wspieramy  firmy i organizacje w skutecznym i efektywnym wdrożeniu BIM.
  • Budujemy polskie standardy BIM i wspieramy ich wprowadzanie certyfikując kompetencje praktyków BIM.
  • Aktywnie wspieramy edukację BIM realizowaną przez uczelnie i naszych partnerów.

Naszą pracę nadzoruje Rada Fundacji.


AKTUALNOŚCI


Studia podyplomowe BIM

Nasi studenci i absolwenci są naszą najlepszą reklamą. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem studiami podyplomowymi realizowanymi wg programu opracowanego przez Zespół EccBIM i prowadzonymi przez naszych Ekspertów, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu i Politechnika Warszawska filia Płock, rozpoczęły nabór na dodatkową, wiosenną edycję swoich studiów podyplomowych dotyczących metodyki BIM….

Obwodnica Zatora – umowa podpisana

W dniu 28 stycznia 2020 r.  GDDKiA podpisała  umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej z zastosowaniem metodyki i narzędzi BIM dla budowy obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28.  Zadaniem wykonawcy będzie również uzyskanie decyzji administracyjnych i sprawowanie nadzoru autorskiego nad budową. To pierwsza umowa podpisana przez GDDKiA, w…

Certyfikacja kompetencji BIM

Zapraszamy 21.01.2020 do Krakowa na egzamin kompetencji Koordynatorów BIM. Jest do pierwszy i jedyny w Polsce egzamin, który weryfikuje wiedzę oraz precyzyjnie określoną listę kompetencji technicznych z zakresu stosowania BIM. Uzyskanie certyfikatu kompetencji Koordynatora BIM, to potwierdzenie posiadania umiejętności niezbędnych do pracy na tym stanowisku niezależnie od używanego oprogramowania BIM….

Ciekawe wydarzenia

  • Logo Image
  • Logo Image
  • Logo Image
  • Logo Image
  • Logo Image