FUNDACJA ECC BIM

BIM to nie tylko model 3d

Fundacja Europejskie Centrum Certyfikacji BIM to organizacja non profit, która łączy różne środowiska zainteresowane efektywnym wprowadzeniem nowoczesnych technologii BIM w Polsce.

Fundacja Europejskie
Centrum Certyfikacji BIM

Fundacja Europejskie Centrum Certyfikacji BIM to organizacja non profit, która łączy różne środowiska zainteresowane efektywnym wprowadzeniem technologii BIM w Polsce. Naszym celem jest zagwarantowanie wysokiej jakości usług BIM ( ang. Building Information Modeling ) oraz wskazanie Zamawiającym sposobów uzyskania maksymalnych efektów finansowych dzięki stosowaniu tej metodyki w realizacji inwestycji budowlanych. Uczestniczymy w inicjatywach i projektach, których celem jest wsparcie branży budowlanej w budowaniu systemów, dokumentacji, procedur w ramach realizacji procesu informacyjnego BIM.

Certyfikacja

Budujemy polskie standardy BIM i wspieramy ich wprowadzanie certyfikując kompetencje praktyków BIM.

Edukacja

Aktywnie wspieramy edukację BIM realizowaną przez uczelnie i naszych partnerów.

Usługi

Wspieramy firmy i organizacje w skutecznym i efektywnym wdrożeniu BIM.

Misja

Celem fundacji jest promowanie rozwiązań służących wzrostowi efektywności zamówień na roboty budowlane w zakresie budownictwa infrastrukturalnego, specjalistycznego i ogólnego ze szczególnym uwzględnieniem technologii Building Information Modeling (BIM), Integrated Project Delivery (IPD) oraz Lean Construction, poprzez kształcenie i certyfikowanie kompetencji kadr zamawiających, wykonawców i projektantów.

Celem jest również wsparcie społeczne w tworzeniu i rozwoju długoterminowych strategii rozwiązywania problemów nieefektywnych procesów realizacji projektów, łańcuchów dostaw oraz zawyżonych kosztów eksploatacji w zamówieniach publicznych i prywatnych poprzez edukację i wsparcie eksperckie w zakresie innowacyjnych technologii cyfrowych.

Aktualności

Building and Human Summit z udziałem ECC BIM

Eksperci ECC BIM na Technovation Forum

I Kongres Energetyki Jądrowej