Europejskie Centrum Certyfikacji BIMBIM to nie tylko model 3D...


Fundacja Europejskie Centrum Certyfikacji BIM to organizacja non profit, która łączy różne środowiska zainteresowane efektywnym wprowadzeniem technologii BIM w Polsce. Naszym celem jest zagwarantowanie wysokiej jakości usług BIM ( ang. Building Information Modeling ) oraz wskazanie Zamawiającym sposobów uzyskania maksymalnych efektów finansowych dzięki stosowaniu tej metodyki w  realizacji inwestycji budowlanych. Uczestniczymy w inicjatywach i projektach, których celem jest wsparcie branży budowlanej w budowaniu systemów, dokumentacji, procedur w ramach  realizacji procesu informacyjnego BIM.

 

  • Wspieramy  firmy i organizacje w skutecznym i efektywnym wdrożeniu BIM.
  • Budujemy polskie standardy BIM i wspieramy ich wprowadzanie certyfikując kompetencje praktyków BIM.
  • Aktywnie wspieramy edukację BIM realizowaną przez uczelnie i naszych partnerów.

Naszą pracę nadzoruje Rada Fundacji.


AKTUALNOŚCI


BIM Manager – nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanymi

Trwa nabór na kolejne edycje studiów podyplomowych “BIM Manager – nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanymi” na Wyższej Szkole Bankowej . Studia są realizowane wg autorskiego programu przygotowanego przez ekspertów EccBIM.  Bardzo wysokie oceny jakie uzyskały dotychczasowe trzy edycje tych studiów wśród studentów WSB w Poznaniu, spowodowały, że od października oprócz czwartej…

Obwodnica Zatora – kontynuacja

Na początku sierpnia GDDKiA oddział Kraków ogłosiła przetarg na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i opracowań towarzyszących dla budowy obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28. Wykonawca przy projektowaniu ma zastosować metodykę i narzędzia BIM (ang. Building Information Modeling), uzyskać decyzje administracyjne i sprawować nadzór autorski nad robotami. Przetarg jest…

BIM w budowie i eksploatacji dróg

10 czerwca 2019 W ramach programu HEEP  (Highway Engineering Exchange Program) w siedzibie GDDKiA w Warszawie odbyło się spotkanie inżynierów zajmujący się projektowaniem, budową i utrzymanie autostrad z USA i Europy, poświęcone BIM. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni przez GDDKiA eksperci Fundacji EccBIM, którzy poprowadzili panele dyskusyjne, których celem było przedstawienie…

Ciekawe wydarzenia

  • Logo Image
  • Logo Image
  • Logo Image
  • Logo Image
  • Logo Image