O Fundacji

Dlaczego my

Fundacja Europejskie Centrum Certyfikacji BIM jest organizacja non profit, która łączy różne środowiska zainteresowane efektywnym wprowadzeniem technologii BIM w Polsce

Nasi eksperci to praktycy BIM pracujący w biurach projektów, firmach wykonawczych i po stronie zamawiającego w Polsce oraz w krajach, które już od kilku lat wprowadzają metodykę BIM. W swoich działaniach wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie pracowników wyższych uczelni, oraz specjalistów prowadzących projekty wdrożeniowe BIM w różnych organizacjach.

 

Rada fundacji

W Radzie Fundacji zasiadają przedstawiciele uczelni, organizacji zawodowych i stowarzyszeń. Wśród członków Rady znajdują się też przedstawiciele organizacji zawodowych działających w Wielkiej Brytanii, lidera wdrożenia BIM w inwestycjach publicznych.

Jacek Magiera

Przewodniczący Rady

mgr inż. Piotr Dudek

Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Wielkiej Brytanii

dr inż. Janusz Bohatkiewicz

Kierownik Katedry Dróg i Mostów – Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

płk dr hab. inż. Michał Kędzierski, prof. WAT

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej

prof. zw. dr hab. inż. Michał Bołtryk

Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej

dr inż. Ireneusz Czmoch

Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej – pełnomocnik Dziekana ds. BIM

mgr inż. Tomasz Latawiec

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

Adrian Biesaga IEng MICE

nstitution of Civil Engineers (ICE) Representative for Poland, V4 BIM Task Group

mgr Rafał Andrzej Domański

prawnik, Członek Zespołu Doradców Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

arch. Bohdan Lisowski

Prezes Zarządu Oddziału SARP w Krakowie, Sekretarz Rady Prezesów SARP, Pełnomocnik ZG SARP ds. BIM, V4 BIM Task Group

dr inż. Jacek Magiera

Politechnika Krakowska, V4 BIM Task Group

inż., MBA Marcin Mikulewicz

Wieceprezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, Prezes Zarządu Konfederacji Unii Rynku Budowlano – Inwestycyjnego

mgr inż. Wiktor Piwkowski

Sekretarz Generalny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, V4 BIM Task Group

dr hab. inż. Marek Salamak, prof. Pol. Śl.

Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach

mgr Jan Styliński

Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

mgr inż. Marcin Tadeusiak

członek Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa, Wiceprzewodniczący Komitetu Energii PZPB

dr inż. Sławomir Wojtkiewicz

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej

dr inż. Jacek Zabielski

Prodziekan Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Zarząd fundacji

Nad pracą Ekspertów Fundacji oraz realizacją celów statutowych czuwa Zarząd złożony z osób o bogatym doświadczeniu managerskim i organizacyjnym nie tylko w branży budowlanej.

Dariusz Kasznia

Prezes Zarządu

Paweł Łaguna

Członek Zarządu

Jędrzej Pasalski

Członek Zarządu

Anna Anger

Członek Zarządu

Eksperci fundacji

Fundacja Europejskie Centrum Certyfikacji BIM jest organizacją non-profit podlegającą Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju, działającą w oparciu o wiedzę i doświadczenie najlepszych specjalistów z dziedziny BIM.

Nasi eksperci to praktycy BIM, zarówno kierownicy i członkowie zespołów pracujących w oparciu o metodykę BIM, jak i pracownicy naukowi i członkowie zespołów wdrożeniowych BIM. Wielu z nich zdobyło swoją wiedzę i doświadczenie w obszarze BIM podczas realizacji inwestycji m.in. w Finlandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii, zatem w krajach będących prekursorami tej metodyki- zarówno od strony standaryzacyjnej jak i technologicznej. W swojej pracy realizują zadania związane z procesem BIM ze strony wszystkich uczestników projektu inwestycyjnego, a więc zarówno projektantów i wykonawców, jak również zamawiających prywatnych oraz publicznych. Wspierają polskie firmy i instytucje w procesach związanych z wdrożeniem BIM. Wielu z nich prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych kształcących specjalistów BIM. To najlepsi na rynku specjaliści w dziedzinie.

Mając tak bogate i różnorodne portfolio ekspertów, Zarząd Fundacji przystępując do każdego z postawionych zadań, precyzyjnie dobiera zespół w taki sposób, aby jego profil najlepiej odpowiadał określonym wcześniej potrzebom.

Partnerzy

Jesteśmy organizacją niezależną dlatego współpracujemy z wieloma uczelniami, organizacjami zawodowymi i firmami, które wspierają nas w realizacji naszego głównego celu statutowego jakim jest edukacja i wdrażanie metodyki BIM w Polsce.

Akademia Górniczo-Hutnicza

wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą realizujemy projekty, których celem jest rozwój oraz efektywne wdrażanie w naszym kraju technologii i metodyki Building Information Modelling, Nasi eksperci są wykładowcami studiów podyplomowych BIM prowadzonych przez AGH

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

koordynujemy swoje działania, wspieramy się i ściśle współpracujemy w zakresie przedsięwzięć i projektów dotyczących wdrażania BIM w Polsce

Association of Polish Engineers in Great Britain

od wielu lat Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii wspiera nas w realizacji naszych celów statutowych, dzieląc się z nami wiedzą i doświadczeniem z obszaru BIM

Jacek Magiera

Dr nauk technicznych w zakresie mechaniki komputerowej (WIL PK), adiunkt w Katedrze Technologii Informatycznych w Inżynierii WIL PK, pasjonat BIM i cyfryzacji. Obszary zainteresowania badawczego: transformacja cyfrowa, standaryzacja BIM, BIM management, systemy BIM/GIS.

Współtwórca i wykładowca na specjalności BIM na II stopniu studiów magisterskich na WIL PK, współtwórca programów studiów podyplomowych oraz wykładowca na studiach Politechniki Krakowskiej „Koordynator BIM”, Uniwersytetu WSB Merito „Nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanym – BIM Manager”, oraz Politechniki Warszawskiej (filia w Płocku) „Technologia BIM w projektowaniu i realizacji inwestycji budowlanych”. Wykładowca z zakresu normalizacji i klasyfikacji budowlanych na studiach podyplomowych BIM na innych uczelniach (AGH, PW).

Tłumacz normy wieloczęściowej ISO 19650 na język polski dla Polskiego Komitetu Normalizacji. Autor lub współautor ok. 30 publikacji poświęconych technologii i metodyce BIM, m.in. książki „BIM w praktyce. Standardy, wdrożenie, case study” PWN 2018, podręcznika „BIM STANDARD PL” (2020), wytycznych Ministerstwa Infrastruktury „BIM-D-01. Powiązanie wymagań technicznych dotyczących dróg publicznych z technologią BIM” (2020) oraz raportów i artykułów w czasopismach naukowych i branżowych – m.in. cyklu publikacji dot. ISO 19650 i OpenBIM w wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w ramach współpracy EccBIM z PIIB.
Konsultant projektów wdrożeniowych BIM w Polsce po stronie Zamawiającego, m.in Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego Centrum Nauki Kopernik (2016) , Małopolskiego Centrum Nauki (2018), pierwszego projektu pilotażowego GDDKiA budowy obwodnicy Zatora z wykorzystaniem metodyki BIM (2017-23), i jednego ze szpitali na Śląsku (2019). Konsultant Urzędu Miasta Krakowa powołany do oceny dokumentacji BIM dla Studium wykonalności metra w Krakowie (2020) oraz projektu Premetra w Krakowie (2023).

Dariusz Kasznia

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego, Politechniki Krakowskiej, specjalność Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie (1987) oraz Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunek Informatyka (1992).

Od 30 lat związany z branżą informatyka dla budownictwa. Obecnie specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących wdrożenia BIM od strony Zamawiającego. Przez ponad 20 lat pracował w firmie Robobat Polska i przeszedł wszystkie szczeble kariery cały czas pracując przy rozwoju sztandarowego produktu firmy, czyli programu do projektowania i obliczeń konstrukcyjno-budowlanych Robot. Obecnie produkt znany jest jako Autodesk Robot Structure Analysis, ponieważ w 2008 roku amerykańska firma Autodesk kupiła prawa do tego programu i rozwija go nadal już pod swoją marką.

Zastępca przewodniczącego Komitetu Technicznego Cyfryzacji Drogownictwa i Mostownictwa przy Ministrze Infrastruktury, członek prezydium Komitetu BIM PZITB, kierownik Zespołu Ekspertów wspierającego GDDKiA w realizacji projektu „Zator”.Współpracował z największymi polskimi zamawiającymi publicznymi jako konsultant i ekspert BIM (PKP, GDDKiA, Wody Polskie, PGE) ale też jako autor i współautor dokumentów BIM (EIR/SIWZ/SWZ/kryteria selekcji związane z BIM/pozacenowe kryteria oceny ofert dot.BIM) dla wielu postępowań na wybór projektanta lub generalnego wykonawcy.

Wykładowca BIM na wielu polskich uczelniach. Współautor wielu książek dotyczących metodyki BIM, które dziś są kluczowymi pozycjami na polskim rynku. Autor wielu artykułów poświęconych BIM publikowanych w różnych czasopismach branżowych (Builder, Inżynieria i Budownictwo, Materiały Budowlane, Wiadomości Projektanta Budownictwa).

Posiada unikatową multidyscyplinarna wiedzę z zakresu skutecznego wdrożenia BIM ze szczególnym uwzględnieniem aspektów Prawa zamówień publicznych. Z pasją podchodzi do standaryzacji procesów i kontenerów danych BIM oraz efektywnego wykorzystania platform klasy Common Data Environment. Specjalizuje się w definiowaniu strategii rozwoju produktów IT w branży budowlanej i zarządzaniu procesami i zespołami produkcyjnymi i handlowymi w organizacjach.

Paweł Łaguna

Dyrektor Zarządzający w Swissroc Building Intelligence, odpowiedzialny za polski oddział międzynarodowej grupy budowlanej. Współpracuje z zarządem Swissroc Group, współtworząc strategię, biznes i programy technologiczne organizacji, w tym implementację metodologii BIM, koncepcji Digital Twin, rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji – zarówno wewnętrznie, jak i dla klientów zewnętrznych. Zapewnia merytoryczne i techniczne wsparcie dla zespołu pracującego nad projektami infrastrukturalnymi i architektonicznymi z wykorzystaniem metodologii BIM zgodnie ze standardem ISO 19650.

Były CTO odpowiedzialny za wdrażanie postępu technologicznego na różnych etapach cyklu życia budynku, w tym projektowanie parametryczne, BIM, CDE, CAFM i rozwiązania IoT. Kieruje programami badawczo-rozwojowymi, strategiami informacyjnymi i wdrożeniami BIM w sektorze prywatnym i publicznym (Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Miasto Poznań). Wykładowca na studiach magisterskich i podyplomowych, prelegent na licznych konferencjach i wydarzeniach związanych z cyfryzacją budownictwa. Autor artykułów naukowych dotyczących innowacji w sektorze budowlanym i współtwórca studiów mających na celu zwiększenie efektywności tego sektora w Polsce (np. Warsaw Housing Standard 2030). Współautor książki „BIM dla Managerów” wydanej przez PWN (Polskie Wydawnictwo Naukowe).

Architekt, członek IARP, SARP. Przez całe zawodowe życie odpowiedzialny za koordynację i nadzór nad dokumentacją projektową wielobranżowych prac nad ponad 70 projektami w Europie Środkowej i Wschodniej. Doświadczenie projektowe zdobyte podczas realizacji różnorodnych projektów budowlanych w Europie, Azji i USA.

Jędrzej Pasalski

Jędrzej pełni funkcję kierownika działu BIM w jednym z czołowych brytyjskich biur projektowych, jednocześnie pełniąc rolę Associate Director wspierającego studio we Wrocławiu. Jego głównym celem jest zapewnienie, że wszystkie procesy i narzędzia opracowane przez zespół BIM są zgodne z rzeczywistymi potrzebami i efektywnie wpisują się w sposób pracy projektantów. Ukończył specjalizację Ochrona zabytków na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej i jako członek ARB i IARP kontynuuje pracę jako architekt, wierząc, że skuteczne wdrożenie BIM ma sens, gdy jest ściśle związane z procesami projektowymi.

Jędrzej jest Instruktorem Autodesk oraz Certyfikowanym Członkiem BIM Level 2 BRE Academy. Ponadto wykłada na wielu uczelniach w ramach studiów podyplomowych z zakresu BIM. Jego dotychczasowe doświadczenia obejmują skuteczne wdrożenia BIM w biurach architektonicznych, prowadzenie autorskich szkoleń z oprogramowania wspierającego modelowanie i zarządzanie informacją, a także udział jako prelegent i panelista w polskich i międzynarodowych wydarzeniach branżowych. Hobbystycznie interesuje się umiejętnościami miękkimi w zakresie prezentacji, w czym również wyspecjalizował się i prowadzi szkolenia. Jest współorganizatorem oddolnej inicjatywy zrzeszającej społeczność BIM W Polsce – BIM Meetup Polska.

Anna Anger

Dynamiczna, zorientowana na wyniki menedżer ds. operacji sprzedaży w globalnych korporacjach, z długofalowym sukcesem w tworzeniu wizji korporacyjnej, a następnie opracowywaniu i wdrażaniu strategii i planów działania. Obecnie Deputy Director Buildings & Properties w Multiconsult Polska. Wnikliwa, innowacyjna, pragmatyczna agentka zmian, która konsekwentnie kwestionuje status quo i prowadzi zespoły do wyjątkowych rezultatów. Pasjonuje się tworzeniem kultury ciągłej poprawy jakości światowych usług BIM. Wyjątkowa liderka, która umiejętnie zarządza relacjami z interesariuszami. Członkini-założycielka stowarzyszenia „BIM dla polskiego Budownictwa”, Fundatorka i Członkini Zarządu Fundacji ECCBIM – Europejskie Centrum Certyfikacji BIM. Magister inżynierii środowiska, od lat odpowiedzialna za projektowanie i wdrażanie systemów BMS. Autorka, współautorka i recenzentka wielu prac i artykułów dotyczących BIM.