Europejskie Centrum Certyfikacji BIM

O FUNDACJI

Fundacja Europejskie Centrum Certyfikacji BIM jest organizacja non profit, która łączy różne środowiska zainteresowane efektywnym wprowadzeniem technologii BIM w Polsce,

Nasi eksperci to praktycy BIM pracujący w biurach projektów, firmach wykonawczych i po stronie zamawiającego w Polsce oraz w krajach, które już od kilku lat wprowadzają metodykę BIM. W swoich działaniach wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie pracowników wyższych uczelni, oraz specjalistów prowadzących projekty wdrożeniowe BIM w różnych organizacjach.

W Radzie Fundacji zasiadają przedstawiciele uczelni, organizacji zawodowych i stowarzyszeń. Wśród członków Rady znajdują się też  przedstawiciele organizacji zawodowych działających w Wielkiej Brytanii, lidera wdrożenia BIM w inwestycjach publicznych.

Główne cele statutowe Fundacji to:

  1. Promowanie efektywnych, sprawdzonych w innych krajach Europy rozwiązań w zakresie budownictwa infrastrukturalnego ze szczególnym uwzględnieniem technologii BIM,
  2. Wspieranie wdrażania technologii BIM w realizacji zamówień w sektorach publicznym i prywatnym,
  3. Inicjowanie działań legislacyjnych w Polsce zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej
  4. Kształcenie i certyfikowanie kompetencji kadr inwestorów, biur projektowych i firm wykonawczych w Polsce