I Kongres Energetyki Jądrowej

W dniach 12-14 września odbędzie się w Krakowie I Kongres Energetyki Jądrowej. Fundacja Europejskie Centrum Certyfikacji BIM objęła patronatem honorowym sesję warsztatową Kongresu, której jednym z głównych tematów będzie metodyka BIM i jej rola w zarządzaniu mega-projektami w sektorze energetyki jądrowej. Nasza prezentacja omawiająca perspektywę zamawiającego publicznego rozpocznie sesję poranną 14 września. Kongres odbędzie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Więcej informacji: https://kongres-nuclear.pl/warsztaty-mkis/