Działalność

Publikacje

Eksperci fundacji są autorami i współautorami wielu publikacji, które zmieniły oblicze polskiego rynku budowlanego.

„BIM dla sektora publicznego – zagadnienia związane z wymaganiami informacyjnymi zamawiającego” Urząd Zamówień Publicznych, 2023;

„BIM - innowacyjne podejście do zamówień publicznych w sektorze budowlanym” Urzędu Zamówień Publicznych, 2022;

„BIM dla managerów” PWN, 2022

„BIM w cyklu życia mostów” PWN, 2020

„BIM Standard PL”, 2020 (wspólnie i na zlecenie PZPB)

"BIM w praktyce. Standardy, wdrożenie, case study” PWN, 2018

Tłumaczenie na język polski normy „PN-EN ISO 19650-1:2019-02”

Działalność edukacyjna

Eksperci Fundacji od wielu lat prowadzą szeroko zakrojone działania edukacyjne wspierające popularyzację metodyki BIM.

01. Edukacja

Szkolnictwo wyższe

Fundacja ECC BIM podjęła się organizacji pierwszych polskich studiów podyplomowych „BIM manager – nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanymi” na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu. Po kilku edycjach nastąpiło rozszerzenie kierunku we współpracy z Uniwersytetem WSB Merito w Warszawie i wdrożenie kierunku BIM Manager International. Od lat eksperci fundacji współpracują z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechniką Warszawską, Politechniką Białostocką, Politechniką Krakowską, Uniwersytetem Techniczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy i wieloma innymi jednostkami uczelni wyższych w kraju, dostarczając treści o najwyższej jakości.

02. Konsulting

Popularyzacja metodyki BIM

Od lat wspieramy organizacje w popularyzacji metodyki BIM w Polsce. Przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w pracach Rady Koordynacyjnej przy Polskim Kongresie Budownictwa, promując dobre praktyki i standardy związane z cyfryzacją sektora budowlanego. Angażujemy się w prace Komitetu Technicznego Cyfryzacji przy Ministrze Infrastruktury. Współtworzyliśmy Warszawski Standard Mieszkaniowy w ramach programu samorządowego Mieszkania2030. Doradzamy Izbie Gospodarczej Gazownictwa w przygotowaniu zapisów Kodeksu Dobrych Praktyk dot. cyfryzacji inwestycji gazowych.

03. Wsparcie

Doradztwo wdrożeniowe

Uczestniczymy w konsultacjach Zamawiających Publicznych przy organizacji często prekursorskich pod względem udziału BIM zamówień publicznych, przetargów i konkursów architektonicznych. Przykładem jest współpraca z GDDKiA w projekcie pilotażowym z użyciem metodyki BIM „budowa obwodnicy miasta Zator”. Wsparcie przy wdrożeniach metodyki BIM w jednostkach samorządowych oraz przedsiębiorstwach użyteczności publicznej poprzez współtworzenie szablonów dokumentów BIM i standaryzacji, specyfikowanie procesów i dobór narzędzi.

Osiągnięcia

Działalność fundacji od czasu jej powstania widoczna jest na arenie polskiej i międzynarodowej a jakość oferowanej współpracy niejednokrotnie była nagradzana i wyróżniana.

01. Działalność publiczna

Prelekcje, wykłady, warsztaty

Eksperci Fundacji prowadzili wykłady, warsztaty i brali udział w panelach dyskusyjnych na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach. Wśród wydarzeń tych wymienić należy: Konferencja Awarie Budowlane, Sympozjum BIM w Edukacji Kraków, BIM Coordinators Summit, Warsztaty BIM dla Inwestorów Publicznych Kraków, BIM Meetup, Kongres Energetyki Jądrowej, The Highway Engineering Exchange Program (HEEP) zrealizowane wspólnie z GDDKiA, 65 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, HYDE PARK – Spotkanie dyskusyjne Urzędu Zamówień Publicznych, konferencja NOVDROG 2019, konferencja studencka Politechniki Wrocławskiej BIM Action, IV Konferencja Naukowo-Techniczna TECH-BUD, Nowe Technologie w projektach infrastruktury kolejowej – warsztaty dla PKP PLK i inne,

02. Organizacja wydarzeń

Konferencje

Fundacja od 2017 roku współorganizuje największą w Polsce międzynarodową konferencję poświęconą BIM i nowoczesnym technologiom informacyjnym w budownictwie infrastrukturalnym infraBIM. W InfraBIM w 2021 roku wzięło udział ponad 800 uczestników z 24 krajów świata. Wspólnie z Uniwersytetem WSB Merito, Fundacja organizuje konferencje dla absolwentów studiów podyplomowych BIM Manger, pod nazwą BIMprezka. ECC BIM objęła honorowy patronat nad oddolną inicjatywą networkingową bazującą na cyklicznych konferencjach lokalnych i ogólnopolskich, pod nazwą BIM Meetup Polska.

03. Sukcesy

Nagrody i wyróżnienia

Fundacja ECC BIM niejednokrotnie została nagradzana za swoją działalność. Do najważniejszych wyróżnień należy wyróżnienie książki „BIM w praktyce…” autorstwa ekspertów Fundacji, dla której Fundacja była partnerem pierwszego wydania. Pozycja ta została uznana za najlepszy podręcznik techniczny w konkursie TECHNICUS 2018 i otrzymała nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju. W 2019 roku Fundacja została wyróżniona przez miesięcznik BUILDER zaszczytnym tytułem TOP BUILDER 2019 za “innowacyjne wdrożenia, edukację oraz propagowanie metodyki BIM”. Współpracujemy ze SkillsPoland w ramach konkursów Budownictwa Cyfrowego na szczeblu krajowym i światowym, pod egidą organizacji Worldskills International.