Kolejne edycje najpopularniejszych studiów podyplomowych BIM

Trwa nabór na 14 i 15 edycję studiów podyplomowych „BIM Manager – nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanymi”. Zajęcia będą realizowane na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu i Uczelni WSB Merito w Warszawie. Początek zajęć październik 2023. Egzamin i obrony dyplomów zaplanowane są na koniec czerwca i początek lipca 2024. Wykłady i ćwiczenia prowadzone są przez praktyków BIM wg programu opracowanego przez ekspertów BIM naszej Fundacji.