Europejskie Centrum Certyfikacji BIM

SZKOLENIA

Wyłącznym partnerem edukacyjnym naszej Fundacji w zakresie realizacji szkoleń jest Grupa ODITK.

Szkolenia obejmują biznesowe aspekty BIM, metodykę i nomenklaturę BIM, założenia procesu wdrożeniowego, standaryzację, wykorzystanie oprogramowania w procesie realizacji inwestycji zgodnie z BIM.  Poruszane są również kwestie prawne dotyczące zapisów BIM w dokumentach przetargowych i umowach.

Kadra trenerska oraz materiały szkoleniowe wykorzystywane podczas szkoleń są objęte akredytacją eccBIM.

Grupa ODITK to firma szkoleniowo-doradcza. Posiada najdłuższe doświadczenie na polskim rynku szkoleniowym i od lat plasuje się w czołówkach rankingów firm szkoleniowych. Realizuje projekty szkoleniowe i doradcze dla największym polskich firm, jak i sektora MŚP, w tym dla branży budowlanej.