Europejskie Centrum Certyfikacji BIM

SZKOLENIA I CERTYFIKACJE

Edukacja w BIM w obszarach:

 • Przygotowanie procesu BIM
 • Zarządzania procesem BIM
 • Standaryzacja w BIM
 • Project Life Cycle Management (PLCM)
 • Integrated Project Delivery (IPD)
 • Lean Construction
 • Target Value Design
 • Target Cost
 • Prawo Zamówień Publicznych
 • Przygotowanie przetargów publicznych dla inwestycji z wykorzystaniem BIM

Doświadczona Kadra Szkoleniowa:

 • Praktycy i Eksperci BIM
 • Wykładowcy Uniwersyteccy
 • Przedst. Administracji Publicznej
 • Konsultanci FIDIC

Przygotowanie do certyfikacji zawodowej BIM:

 • Koordynator BIM

 

 

Certyfikat Europejskiego Centrum Certyfikacji BIM

certyfikaty, ecc bim, szkolenia , certyfikowane , bim