Europejskie Centrum Certyfikacji BIM

PARTNERZY

Jesteśmy organizacją niezależną dlatego współpracujemy z wieloma uczelniami, organizacjami zawodowymi i firmami, które wspierają nas w realizacji naszego głównego celu statutowego jakim jest edukacja i wdrażanie metodyki BIM w Polsce.

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA – wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą realizujemy projekty, których celem jest rozwój oraz efektywne wdrażanie w naszym kraju technologii i metodyki Building Information Modelling, Nasi eksperci są wykładowcami studiów podyplomowych BIM prowadzonych przez AGH.

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa – koordynujemy swoje działania, wspieramy się i ściśle współpracujemy w zakresie przedsięwzięć i projektów dotyczących wdrażania BIM w Polsce.

ASSOCIATION OF POLISH ENGINEERS IN GREAT BRITAIN – od wielu lat Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii wspiera nas w realizacji naszych celów statutowych, dzieląc się z nami wiedzą i doświadczeniem z obszaru BIM.