Europejskie Centrum Certyfikacji BIM

RADA FUNDACJI

 • mgr inż. Anna Anger – V4 BIM Task Group, Stowarzyszenie BIM dla Polskiego Budownictwa, WIREP

 • Adrian Biesaga IEng MICE – Institution of Civil Engineers (ICE) Representative for Poland, V4 BIM Task Group

 • dr inż. Janusz Bohatkiewicz – Kierownik Katedry Dróg i Mostów – Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

 • prof. zw. dr hab. inż. Michał Bołtryk – Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej

 • dr hab. inż. Marek Borowski prof. nadzw. – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie  – Prodziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii

 • dr inż. Ireneusz Czmoch – Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej – pełnomocnik Dziekana ds. BIM

 • mgr Rafał Andrzej Domański – prawnik, Członek Zespołu Doradców Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

 • mgr inż. Piotr Dudek – Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Wielkiej Brytanii

 • mgr inż. Dariusz Kasznia – Prezes Fundacji ECCBIM, Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Wielkiej Brytanii, Stowarzyszenie BIM dla Polskiego Budownictwa

 • płk dr hab. inż. Michał Kędzierski, prof. WAT – Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej

 • mgr inż. Tomasz Latawiec – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

 • arch. Bohdan Lisowski – Prezes Zarządu Oddziału SARP w Krakowie, Sekretarz Rady Prezesów SARP, Pełnomocnik ZG SARP ds. BIM, V4 BIM Task Group

 • dr inż. Jacek Magiera – Politechnika Krakowska,  V4 BIM Task Group

 • inż., MBA Marcin Mikulewicz – Wieceprezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, Prezes Zarządu Konfederacji Unii Rynku Budowlano – Inwestycyjnego

 • mgr inż. Wiktor Piwkowski – Sekretarz Generalny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, V4 BIM Task Group

 • dr hab. inż. Marek Salamak, prof. Pol. Śl. – Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach

 • mgr Jan Styliński – Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

 • mgr inż. Marcin Tadeusiak – członek Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa, Wiceprzewodniczący Komitetu Energii PZPB

 • dr inż. Sławomir Wojtkiewicz – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej

 • dr inż. Jacek Zabielski – Prodziekan Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Osoby wymienione są alfabetycznie.