Europejskie Centrum Certyfikacji BIM

EKSPERCI ECCBIM

Fundacja Europejskie Centrum Certyfikacji BIM jest organizacją non-profit podlegającą Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju, działającą w oparciu o wiedzę i doświadczenie najlepszych specjalistów z dziedziny BIM.

Nasi eksperci to praktycy BIM, zarówno kierownicy i członkowie zespołów pracujących w oparciu o metodykę BIM, jak i pracownicy naukowi i członkowie zespołów wdrożeniowych BIM. Wielu z nich zdobyło swoją wiedzę i doświadczenie w obszarze BIM podczas realizacji inwestycji m.in. w Finlandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii, zatem w krajach będących prekursorami tej technologii. W swojej pracy realizują zadania związane z procesem BIM wszystkich uczestników projektu inwestycyjnego, a więc zarówno projektantów i wykonawców, jak również zamawiających. Wspierają polskie firmy i instytucje w procesach związanych z wdrożeniem BIM. Wielu z nich prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych kształcących specjalistów BIM.