Europejskie Centrum Certyfikacji BIM

EccBIM – najlepsze, sprawdzone rozwiązania

eccbim logo

STANDARYZACJA I WDROŻENIA

Realizując  swoje cele statutowe Ecc BIM skupia ekspertów, którzy działają na rzecz standaryzacji BIM w Polsce i za granicą. Fundację tworzy multidyscyplinarny zespół praktyków i wykładowców, co daje mandat do tworzenia najlepszych dla lokalnego rynku, ale już sprawdzonych na świecie w praktyce standardów działania.


STANDARDY BIM

ECC BIM inicjuje i aktywnie włącza się w działania zmierzające do uporządkowania BIM-owego sposobu działania w przebiegu projektów patrząc na niego przez pryzmat wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, począwszy od Zamawiającego.

Przez standaryzację rozumiemy m.in. :

 • ujednolicenie nazewnictwa oraz definicji określających kluczowe pojęcia związane z metodyką BIM,
 • definicję wymagań i procesów związanych z wymianą i zarządzaniem informacją,
 • wspólnie rozumianą i spójną z normami dokumentację,
 • określenie procedur, ról i zakresów odpowiedzialności poszczególnych uczestników procesu,
 • opisanie sprawdzonych metod i najlepszych praktyk związanych z wykorzystaniem narzędzi,
 • tworzenie wzorcowych dokumentów umożliwiających skuteczną implementację metodyki BIM na różnorodnych projektach inwestycyjnych,
 • uwzględnienie usankcjonowanych standardów BIM w polskim porządku prawnym.

Eksperci Ecc BIM aktywnie uczestniczą w inicjatywie BIM Standard PL skupiającej głównych graczy BIM na rynku polskim  http://www.zgpzitb.org.pl/dokumenty-bim-standard-pl-podpisane/

WDROŻENIA BIM 

Realizujemy wsparcie wdrożeniowe dla firm i instytucji publicznych wprowadzających metodykę BIM.

Wykorzystujemy najlepsze praktyki, sprawdzone na rzeczywistych projektach przez współpracujących z nami Ekspertów.

Co nas wyróżnia?

 • Wdrożenia uwzględniające nie tylko aspekt modelowania w oprogramowaniu BIM, ale również procesów efektywnego zarzadzania informacją,
 • Posiadamy i tworzymy dokumenty BIM uznawane za “dobre wzorce”
 • Nasz wielobranżowy zespół zapewnia kompleksowe wsparcie na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego (3D,4D,5D,6D, GIS, CDE)
 • Zapewniamy bezpieczeństwo Zamawiającego i rzeczywiste uniezależnienie od producentów konkretnych rozwiązań

Nasi eksperci  uczestniczyli w przygotowaniu lub realizacji wielu projektów prowadzonych w metodyce BIM w Polsce i na świecie, m.in. :

 • Network Rail – London Bridge Rail Station,
 • Network Rail – Waterloo Station,
 • Crossrail – Tottenham Court Road Station ,
 • Queen Elizabeth Olympic Park,
 • Heathrow Airport Terminal 5,
 • High Speed 2 – Main Works, Area South,
 • TfL – Silvertown Tunnel,
 • National Grid – Humber Gas Pipe,
 • Welsh Water,
 • Highways England – M42, A428,
 • One Nine Elms Towers, Londyn
 • Obwodnica m.Zator (projekt pilotażowy GDDKiA),
 • Kapelanka 42, Kraków,
 • Pastafood – pierwszy zaklad produkcyjny w Polsce projektowany w BIM,
 • Danone zakład przemysłowy,
 • Małopolskie Centrum Nauki,
 • Centrum Muzyki w Krakowie,
 • Muzeum Wyspiańskiego w Krakowie,
 • Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny GUM,
 • Centrum Biologii Stosowanej oraz Innowacyjnych Technologii Produkcji Żywności we Wrocławiu.