Europejskie Centrum Certyfikacji BIM

PROJEKTY

Podejmujemy wiele działań i uczestniczymy w wielu projektach, których celem jest efektywne wdrożenie metodyku BIM w Polsce:

Wdrożenia BIM – realizujemy wsparcie wdrożeniowe dla firm i instytucji publicznych  wprowadzających metodykę BIM. Wykorzystujemy najlepsze praktyki, sprawdzone na rzeczywistych projektach przez współpracujących z nami Ekspertów.

Edukacja: szkolenia – nasz partner edukacyjny Grupą ODiTK prowadzi szkolenia  obejmujące szerokie spektrum zagadnień BIM, Celem szkoleń jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i przygotowanie do uzyskania certyfikatów zawodowych BIM.

Edukacja: studia podyplomowe – prowadzimy pierwsze w Polsce studia podyplomowe BIM skierowane do przedstawicieli zamawiającego: „BIM manager – nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanymi” na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Eksperci Fundacji prowadzą zajęcia na studiach podyplomowych BIM prowadzonych przez Akademię Górniczo-Hutniczą, Politechnikę Krakowską, Politechnikę Warszawską Filia w Płocku, Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu, Wyższą Szkołę Bankową w Warszawie.

Standardy BIM – nasi Eksperci uczestniczą w projekcie BIM STANDARD PL, którego celem jest opracowanie standardów BIM zgodnych z wymogami polskiego rynku.

Certyfikacja kompetencji BIM – oferujemy możliwość uzyskania odpowiedniego certyfikatu kompetencji BIM, będącego potwierdzeniem posiadania niezbędnej wiedzy w zakresie BIM.