Europejskie Centrum Certyfikacji BIM

DORADZTWO

Dzięki silnemu i różnorodnemu zapleczu merytorycznemu oferujemy najlepsze wsparcie doradcze i konsultingowe w zakresie BIM.

Koncentrujemy się przede wszystkim na właściwym przygotowaniu i wprowadzeniu BIM u Zamawiającego, ze szczególnym uwzględnieniem Zamawiającego publicznego, który staje się największym beneficjentem BIM, pod warunkiem, że potrafi skutecznie wykorzystać jego potencjał.

Pomagamy również firmom wykonawczym i projektowym w efektywnym wykorzystaniu BIM w procesie projektowania i realizacji inwestycji.

Z wsparcia naszych ekspertów skorzystali m.in.:

  • GDDKiA
  • PKP PLK
  • Urząd Miasta Świnoujścia
  • Urząd m.st. Warszawy
  • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
  • Muzeum Narodowe w Krakowie
  • Główny Urząd Miar
  • SARP