Europejskie Centrum Certyfikacji BIM

CERTYFIKACJE

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na wykwalifikowanych specjalistów BIM, pojawiła się konieczność obiektywnej i miarodajnej oceny posiadanej przez nich wiedzy i kompetencji w obszarze metodyki BIM.  W związku z tym, biorąc pod uwagę nasze olbrzymie doświadczenie w edukacji i wprowadzaniu metodyki BIM w Polsce oferujemy możliwość uzyskania odpowiedniego certyfikatu kompetencji BIM, będącego potwierdzeniem posiadania niezbędnej wiedzy w zakresie BIM.

ECCBIM tworzy standard certyfikacji, potwierdzający kwalifikacje zawodowe w obszarze BIM dla osób spełniających wymagane kryteria. Przeprowadza egzaminy certyfikacyjne.

Cykl szkoleniowy przygotowujący do certyfikacji BIM Koordynator realizuje Grupa ODiTK – partner edukacyjny eccBIM.

Certyfikat Europejskiego Centrum Certyfikacji BIM

certyfikaty, ecc bim, szkolenia , certyfikowane , bim