Europejskie Centrum Certyfikacji BIM

Certyfikacja BIM

Certyfikacja BIM

Po przerwie spowodowanej pandemią rusza kolejna edycja certyfikacji kompetencji Koordynatorów BIM. Jest to jedyna dostępna w Polsce certyfikacja kompetencji BIM obejmujaca sprawdzian wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezależnie od oprogramowania wykorzystywanego przez Uczestników. Egzamin  weryfikujący obiektywnie rzeczywiste kompetencje Koordynatorów BIM  składa się z części teoretycznej i praktycznej. Zadania praktyczne dotyczą zagadnień i problemów najczęściej spotykanych w codziennej pracy koordynatorów BIM. Część teoretyczna obejmuje zarówno wiedzę ogólną związaną z metodyką BIM jak również zagadnienia dotyczące procesów i standardów BIM  z uwzględnieniem ISO 19650 oraz BIM Standard PL. Wszyscy uczestnicy egzaminu , którzy osiągnęli wynik pozytywny obu części egzaminu uzyskują imienny i numerowany Certyfikat EccBIM potwierdzający ich kompetencje Koordynatora BIM. Zarówno pracodawcy jak i zamawiający mogą być w 100% pewni, że osoby legitymujące się takim certyfikatem posiadają najwyższe kompetencje konieczne do pełnienia funkcji Koordynatora BIM. 

Więcej informacji: https://eccbim.org/certyfikatbim

Comments are closed.