Europejskie Centrum Certyfikacji BIM

Współpraca EccBIM i MOOIB

Europejskie Centrum Certyfikacji BIM i Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa podpisały porozumienie o współpracy, dotyczące  podjęcia wspólnych działań w zakresie wdrażania metodyki BIM.

Comments are closed.