Europejskie Centrum Certyfikacji BIM

Obwodnica Zatora – kontynuacja

Obwodnica Zatora – kontynuacja

On 1 września, 2019, Posted by , With No Comments

Na początku sierpnia GDDKiA oddział Kraków ogłosiła przetarg na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i opracowań towarzyszących dla budowy obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28. Wykonawca przy projektowaniu ma zastosować metodykę i narzędzia BIM (ang. Building Information Modeling), uzyskać decyzje administracyjne i sprawować nadzór autorski nad robotami. Przetarg jest kontynuacją projektu pilotażowego BIM, którego pierwszą odsłoną był przetarg na budowę obwodnicy Zatora  w trybie Projektuj i buduj. Jednak oferty złożone przez zainteresowanych wykonawców znacznie przekraczały kosztorys GDDKiA. Był to efekt szybko rosnących w 2017 i 2018 roku cen materiałów i robót budowlanych.
Więcej: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/34519/Obwodnica-Zatora-kontynuujemy-projekt-pilotazowy-z-wykorzystaniem-metodyki-BIM

Comments are closed.