Europejskie Centrum Certyfikacji BIM

BIM w budowie i eksploatacji dróg

BIM w budowie i eksploatacji dróg

On 13 czerwca, 2019, Posted by , With No Comments

10 czerwca 2019

W ramach programu HEEP  (Highway Engineering Exchange Program) w siedzibie GDDKiA w Warszawie odbyło się spotkanie inżynierów zajmujący się projektowaniem, budową i utrzymanie autostrad z USA i Europy, poświęcone BIM. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni przez GDDKiA eksperci Fundacji EccBIM, którzy poprowadzili panele dyskusyjne, których celem było przedstawienie aktualnego poziomu i perspektyw stosowania BIM w Polsce   ze szczególnym uwzględnieniem zamówień publicznych oraz wymiana doświadczeń dot. wprowadzania BIM w różnych krajach.

HEEP to międzynarodowa organizacja zajmująca się promocją nowoczesnych rozwiązań w inżynierii transportu poprzez wymianę wiedzy i doświadczenia w zakresie najnowszych technologii.   W ostatnich latach jednym z ważniejszych tematów spotkań organizowanych przez HEEP są Building Information Modeling oraz Zarządzanie Aktywami (Asset Management) w budowie i utrzymaniu dróg.

Spotkania organizowane są w Europie oraz w USA.

Comments are closed.