Europejskie Centrum Certyfikacji BIM

Przetarg “Zator” unieważniony

Przetarg “Zator” unieważniony

On 27 marca, 2019, Posted by , With No Comments

 

Wszystkie sześć ofert złożonych w przetargu na projekt i budowę obwodnicy miasta Zator, w ciągu drogi krajowej nr 28, przewyższało zaplanowany budżet (wynoszący 48 mln zł).  Najtańsza ze złożonych ofert miała wartosć 69,7 mln zł. A najdroższa  103,6 mln zł. W związku z tym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad unieważniła przetarg. Zadanie to zostało zaplanowane jako projekt pilotażow, którego celem było zastosowanie po raz pierwszy  metodyki BIM przy realizacji inwestycji GDDKiA.

Podobny los spotkał wiele innych przetargów drogowych. Tylko w Małopolsce, GDDKiA unieważniła w tym samym czasie 4 inne postępowania przetargowe:

  • projekt i budowa obwodnicy Chełmca w ciągu DK28 (najniższa oferta  55,2 mln zł wobec zaplanowanych 32,6 mln zł);
  • projekt i rozbudowa DK94 przez Olkusz (najniższa oferta 157 mln zł była wyższa o prawie 50 mln zł od zaplanowanej przez GDDKiA);
  • projekt obwodnicy Piwnicznej w ciągu DK87  (najniższa oferta to ponad 2,6 mln zł była wyższa o ponad 700 tys zł od kwoty przewidzianej w budżecie);
  • projekt i budowa węzła Gaj na drodze krajowej nr 7 (jedna oferta 33,5 mln zł wobec zaplanowanych 18,7 mln zł).

Niestety aktualna sytuacja na rynku budowlanym spowodowała, że oferty składane w przetargach rozstrzyganych w ostatnich miesiącach  znacząco przekraczają zaplanowany przez GDDKiA budżet. Obecnie czekamy na decyzję GDDKiA dotyczącą dalszych losów rozpoczętego projektu pilotazowego BIM.

Comments are closed.