Europejskie Centrum Certyfikacji BIM

Szczęśliwa „bimowa” trzynastka.

Szczęśliwa „bimowa” trzynastka.

On 21 lipca, 2018, Posted by , With No Comments

 

13 lipca 2018 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie ogłosiła przetarg na realizację „Zaprojektowanie i budowa obwodnicy m. Zator w ciągu drogi krajowej nr 28”.

Zadanie ma  charakter projektu pilotażowego BIM, będącego częścią programu pilotażowych projektów BIM uruchomionego w 2017 roku przez ówczesne Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia inwestycja będzie realizowana z wykorzystaniem technologii i standardu BIM.

Jest to pierwszy przetarg zamawiającego publicznego w obszarze infrastruktury, którego celem jest wdrożenie metodologii BIM na etapie projektowania i realizacji inwestycji drogowej.

Przetarg ten z wielu względów jest czymś zupełnie nowym na naszym rynku:

  • Przy ocenie ofert kryteria pozacenowe mają wyższą wagę niż kryterium ceny. Waga kryteriów pozacenowych określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia to 60% a cena tylko 40%.
  • Waga kryteriów pozacenowych związanych z wykorzystaniem metodologii BIM to aż 37%.
  • Po raz pierwszy precyzyjnie zostały określone cele wprowadzenia metodologii BIM dla określonej inwestycji.
  • Zarówno cele BIM określone przez zamawiającego jak i pozacenowe kryteria oceny ofert związane z BIM zostały zdefiniowane na podstawie analizy możliwości i kompetencji firm obecnych na rynku. W tym celu po raz pierwszy został przeprowadzony przez zamawiającego dialog techniczny z potencjalnymi wykonawcami tej inwestycji. Dzięki temu GDDKiA określiła wymagania, które są możliwe do spełnienia przez wiele podmiotów obecnych na naszym rynku, co pozwoli uniknąć sytuacji spotykanych w wielu przetargach, gdzie wymagania BIM zamawiającego były nieadekwatne do możliwości i kompetencji BIM, firm obecnych na rynku.
  • Zamawiający mając świadomość, że projekt ma również charakter edukacyjny dla rynku, uzupełnił dokumentację przetargu o dokumenty wzorcowe, które mogą być wykorzystane przez potencjalnych oferentów.

Wsparcie w zakresie przygotowania procesu BIM w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad realizuje zespół ekspertów Fundacji Europejskie Centrum Certyfikacji BIM.

Comments are closed.