Europejskie Centrum Certyfikacji BIM

SZKOLENIA

Prowadzimy szkolenia zamknięte realizowane na zlecenie firm i instytucji. Obejmują one biznesowe aspekty BIM, metodykę i nomenklaturę BIM, założenia procesu wdrożeniowego, standaryzację, wykorzystanie oprogramowania w procesie realizacji inwestycji zgodnie z BIM. Wskazujemy również zagrożenia jakie moga pojawić się podczas wdrożenia i realizacji inwestyci w oparciu o BIM.

Podczas szkoleń analizujemy dobre i złe praktyki związane z BIM, opierając się na trwających lub zakończonych procesach inwestycyjnych w Polsce i na świecie. Analizujemy dokumenty będące niezbędnym elementem procesu BIM. Poruszane są również kwestie prawne dotyczące zapisów BIM w dokumentach przetargowych i umowach.

Nasza kadra szkoleniowa to:

  • Praktycy i Eksperci BIM
  • Wykładowcy Uniwersyteccy
  • Konsultanci FIDIC
  • Eksperci PZP