Europejskie Centrum Certyfikacji BIM

ZNAJDŹ SZKOLENIA

Nasze usługi edukacyjne obejmują:

 • szkolenia dotyczące zagadnień BIM o różnym poziomie zaawansowania
 • wdrożenia metodologii BIM na poziomie dobranym do aktualnych potrzeb zamawiającego
 • konsulting
 • doradztwo obejmujące:
  • przygotowanie dokumentów przetargowych zgodnych z BIM i polskim prawem zamówień
   publicznych
  • wsparcie merytoryczne podczas realizacji inwestycji wg BIM
  • opracowanie wzorcowych dokumentów wg metodologii BIM