Europejskie Centrum Certyfikacji BIM

CERTYFIKACJE

Oferujemy najwyższy, wyróżniający nas na rynku poziom merytoryczny szkoleń, a nasi trenerzy,
to najlepsi specjaliści w swoich dziedzinach.

Potwierdzeniem ukończenia najlepszych dostępnych na rynku szkoleń różnych obszarów BIM są nasze certyfikaty.