Europejskie Centrum Certyfikacji BIM

SZKOLENIA I CERTYFIKACJE

Doświadczona Kadra Szkoleniowa:

 • Praktycy i Eksperci BIM
 • Wykładowcy Uniwersyteccy
 • Przedst. Administracji Publicznej
 • Konsultanci FIDIC
 • Eksperci PZP

Organ nadzorujący:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

4 stopniowa edukacja w zakresie:

 • Zarządzania procesem BIM
 • Project Life Cycle Management (PLCM)
 • Integrated Project Delivery (IPD)
 • Lean Construction
 • Target Value Design
 • Target Cost
 • Prawa Zamówień Publicznych

Europejski Certyfikat „BIM Manager”

certyfikaty, ecc bim, szkolenia , certyfikowane , bim