Europejskie Centrum Certyfikacji BIM

PARTNERZY

Jesteśmy organizacją niezależną dlatego współpracujemy z wieloma uczelniami, organizacjami zawodowymi i firmami, które wspierają nas w realizacji naszego głównego celu statutowego jakim jest edukacja i wdrażanie metodyki BIM w Polsce. Ta pomoc ma charakter wielopłaszczyznowy i obejmuje m.in. wsparcie merytoryczne, organizacyjne lub finansowe poprzez donację.

Ze swojej strony oferujemy wiedzę naszych ekspertów i promocję rozwiązań technologicznych wykorzystywanych w procesie BIM.

Od lat współpracujemy ze Stowarzyszeniem Techników Polskich w Wielkiej Brytanii.

STOWARZYSZENIE TECHNIKÓW POLSKICH
W WIELKIEJ BRYTANII
ASSOCIATION OF POLISH ENGINEERS IN GREAT BRITAIN