Europejskie Centrum Certyfikacji BIM

ECCBIM & PLBIM

eccbim logo

 • Organizacja Szkoleń – Inwestor Publiczny
 • Certyfikacja Kompetencji – Inwestor Publiczny
 • Współpraca z Uczelniami wyższymi nad programami nauczania na wszelkich poziomach studiów
 • Doradztwo w całym procesie życia Inwestycji
 

 

 

PLBIM

 www.plbim.org

 • Zaplecze eksperckie BIM
 • Rozwój:
  • standardów,
  • wzorców dokumentów,
  • wzorców procesu postępowania w całym cyklu życia Inwestycji