Europejskie Centrum Certyfikacji BIM

Działania

Jesteśmy organizacją non profit,  naszym celem jest promowanie dobrych praktyk BIM oraz wskazanie zamawiającym sposobów uzyskania maksymalnych efektów finansowych stosowania BIM.

Podejmujemy wiele działań mających na celu edukację BIM:

 • Prowadzimy pierwsze w Polsce studia podyplomowe BIM skierowane do przedstawicieli zamawiającego:
  „BIM manager – nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanymi” na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.
 • Wspólnie z Politechniką Białostocką realizujemy program szkoleń i warsztatów dla studentów z zakresu modelowania informacji o budynkach i budowlach w technologii BIM w ramach projektu „2WORK-kompleksowy program kształtujący kompetencje i kwalifikacje, zwiększający szanse absolwentów na rynku pracy”.
 • W ramach współpracy z czasopismami branżowymi (Builder, Inżynieria i Budownictwo, Materiały Budowlane) nasi eksperci publikują liczne artykuły omawiające zagadnienia BIM.
 • Nasi eksperci są autorami dokumentów procesu BIM Zamawiającego uznawanych aktualnie na naszym rynku za najlepsze standardy.
 • Przeprowadziliśmy wykłady i szkolenia z zakresu BIM  na zlecenie wielu firm i instytucji m.in.: PKP PLK, GDDKiA, Urzędy Miejskie.
 • Eksperci Fundacji prowadzili wykłady o tematyce BIM na wielu konferencjach i wydarzeniach branżowych m.in. : Konferencja Awarie Budowlane, Konferencja INFRABIM, Sympozjum BIM w Edukacji, Warsztaty BIM dla Inwestorów Publicznych, Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości.
 • Wykladowcy i trenerzy Fundacji prowadzą zajęcia dotyczące różnych zagadnień BIM na wielu uczelniach.
 • Zostaliśmy partnerem wydania pierwszego podręcznika BIM dedykowanego dla zamawiającego “BIM w praktyce. Standardy – wdrożenie – case study” PWN 2018. Autorami książki są eksperci naszej Fundacji.

Wspieramy naszą wiedzą i doświadczeniem firmy i organizacje rozpoczynające swoją przygodę z BIM:

 • Nasi eksperci doradzają i przygotowują dokumentację procesu BIM na zlecenie wielu firm i instytucji publicznych rozpoczynających pierwsze inwestycje w metodologii BIM.
 • Zespół wdrożeniowy BIM naszej Fundacji wspiera GDDKiA w realizacji pierwszego projektu pilotażowego BIM.
 • Podpisaliśmy umowę o współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów Polskich w Wielkiej Brytanii. Polscy eksperci pracujący w Wielkiej Brytanii wspierają nas swoją wiedzą
  i doświadczeniem w zakresie BIM.
 • Uczestniczyliśmy w konsultacjach dot. BIM organizowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, których efektem jest decyzja MIiB o uruchomieniu programów pilotażowych.