Europejskie Centrum Certyfikacji BIM

DORADZTWO

Dzięki silnemu i różnorodnemu zapleczu merytorycznemu oferujemy najlepszą pomoc szkoleniową, doradczą i konsultingową w zakresie BIM.

Koncentrujemy się przede wszystkim na właściwym przygotowaniu i wprowadzeniu BIM u zamawiających, którzy w przypadku prawidłowego wdrożenia tej metodologii, stają się jej największym beneficjentem. Pomagamy również firmom wykonawczym w efektywnym wykorzystaniu BIM w procesie realizacji inwestycji.

Z naszego wsparcia merytorycznego skorzystały już takie organizacje jak:

  • Urząd m.st. Warszawa
  • GDDKiA
  • SARP
  • WSB
  • Politechnika Białostocka
  • wiele innych