Europejskie Centrum Certyfikacji BIM

DLACZEGO MY?

Fundacja Europejskie Centrum Certyfikacji BIM jest platformą, która łączy różne środowiska zainteresowane efektywnym wprowadzeniem w naszym Kraju technologii BIM jako narzędzia znacząco zwiększającego efektywność inwestycji publicznych i prywatnych. Aby to osiągnąć zgromadziliśmy wokół Fundacji osoby, których wiedza i autorytet pomoże nam zrealizować to zadanie.

W Radzie Fundacji zasiadają przedstawiciele uczelni, organizacji zawodowych i stowarzyszeń. Wśród członków Rady znajdują się przedstawiciele organizacji zawodowych działających w Wielkiej Brytanii, lidera wdrożenia BIM w inwestycjach publicznych.

Główne cele statutowe Fundacji to:

  1. Promowanie efektywnych, sprawdzonych w innych krajach Europy rozwiązań w zakresie budownictwa infrastrukturalnego ze szczególnym uwzględnieniem technologii BIM,
  2. Wspieranie wdrażania technologii BIM w realizacji zamówień w sektorach publicznym i prywatnym,
  3. Inicjowanie działań legislacyjnych w Polsce zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej
  4. Kształcenie i certyfikowanie kompetencji kadr inwestorów, biur projektowych i firm wykonawczych w Polsce.

Jesteśmy organizacją non profit, naszym celem jest przede wszystkim promowanie dobrych praktyk, zagwarantowanie wysokiej jakości usług BIM świadczonych przez polskie firmy projektowe i wykonawcze oraz wskazanie inwestorom sposobów uzyskania maksymalnych efektów finansowych z BIM.